Om bog og hjemmeside

OBS: I bogens 1. oplag mangler et tekststykke s. 128. Se teksten under fanebladet "Hertugen af Habengut"

Om bogen

Aktive eventyr indeholder 30 omskrivninger eller gendigtninger af mere eller mindre kendte eventyr, alle skrevet med det formål at børnene skal være aktive i oplæsningen, både sprogligt og kropsligt. Hver tekst indledes med en beskrivelse af, hvordan børnene kan deltage, for eksempel ved at gentage remser, gætte og snakke med på rimord eller lave bestemte fagter undervejs. Til hvert eventyr hører desuden en række fokusord, spørgsmål og ideer til aktiviteter.


Hjemmesiden

Under fanebladet "Illustrationer" kan I, i alfabetisk rækkefølge, finde samtlige af bogens tegninger, til vising på computer, Ipad, Smartboard mm. På den måde kan alle børnene se dem i stor format under eller efter oplæsningen, ligesom illustrationerne kan printes ud til ophængning, eller man kan bruge dem som inspiration at tegne figurer fra bogen.


Målgruppe

Materialet er særligt velegnet at bruge sammen med børn i 5-10-års-alderen. Bogen begynder med de letteste historier, hvorefter tekster og opgaver stiger lidt i sværhedsgrad. Man kan dog, ved at sortere i de sproglige udfordringer og konkrete opgaver, i høj grad tilpasse hvert eventyr til den pågældende målgruppe.